Tuesday, October 11, 2011

Nota Khas Buat Diriku dan Kalian..


Jika komitmen terhadap dakwah benar-benar ikhlas, maka tidak akan banyak daie yang berguguran di tengah jalan. Dakwah akan terus laju dengan lancar untuk meraih tujuan-tujuannya dan mampu menanam prinsip-prinsipnya dengan kukuh

Jika komitmen daie benar-benar ikhlas, maka dia tidak akan peduli ketika ditempatkan di barisan depan atau belakang. Komitmennya tidak akan berubah ketika dia diangkat menjadi pemimpin yang boleh mengeluarkan keputusan dan ditaati atau hanya sebagai jundi yang tidak dikenal atau dihormati.

Jika komitmen daie benar-benar ikhlas, maka semua orang akan sangat menghargai waktu. Bagi setiap daie,tidak ada waktu untuk terbuang sia-sia kerana dia akan selalu menggunakannya untuk beribadah keapada Allah di sudut mihrab, atau berjuang melaksanakan dakwah dengan menyeru kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Atau, menjadi murabbi yang gigih mendidik dan mengajari anak serta isterinya di rumah. Daie yang aktif di masjid untuk menyampaikan nasihat dan membimbing masyarakat.

Jika komitmen daie benar-benar ikhlas,maka setiap daie akan segera menunaikan kewajipan kewangannya untuk dakwah tanpa dihinggapi rasa ragu sedikitpun. Semboyannya adalah : " Apa yang ada padamu akan habis dan apa yang ada disisi Allah akan kekal." (16:96)

Jika komitmen daie benar-benar ikhlas, maka setiap daie akan patuh dan taat tanpa berasa ragu dan bimbang. Di dalam benaknya tidak ada lagi keuntungan peribadi dan menang sendiri.

Jika komitmen daie benar-benar ikhlas,maka akan muncul fenomena pengorbanan yang nyata. Tidak ada kata 'ya' untuk dorongan nafsu atau segala sesuatu yang seiring dengan nafsu untuk berbuat maksiat. Kata yang adalah kata 'ya' untuk setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah.

Jika komitmen daie benar-benar ikhlas,maka setiap anggota akan menaruh kepercayaan yang tinggi kepada para pemimpin fikrah. Setiap yang bergabung akan melaksanakan aspirasi pemimpinnya dan menegakkan prinsip-prinsip dakwah dalam hatinya.

Jika komitmen dakwah benar-benar ikhlas, maka setiap orang yang kurang teguh komitmennya akan menangis,sementara yang bersungguh-sunngguh akan menyesali dirinya kerana ingin berbuat lebih banyak dan berharap mendapat balasan serta pahala dari Allah

Komitmen memerlukan kesediaan jiwa yang membulat kepada Allah SWT. Mereka meyakini, meyerahkan sebulatnya diri mereka dan segala-galanya untuk deen Allah SWT. Kesanggupan unutk melalui apa juan rintangan,ujian, mehnah dan segala bentuk tribulasi menjadikan diri mereka semakin tabah dan kuat.

Dan, ketahuilah komitmen kita akan diuji dan terus diuji. Sama ada kita sedar, semakin hari ia semakin tertingkat dan ia saatnya, ia semakin menurun sehingga tersungkur menyembah bumi.

Soal diri kita,bagaimanakah komitmen kita sebagai mukmin dalam melaksanakan ubudiyah kepada Ilahi? Jiddiyah ( kesungguhan) , keiltizaman ( konsistensi) dan sifat disiplin yang ada dalam diri di tahap bagaimana?

Persoalan-persoalan ini harus dijawab dengan segera. Tanya hati kita, apakah jawapan yang akan kita berikan apabila inilah yang disoalkan kepada kita dihadapn Allah SWT?

No comments:

Post a Comment