Thursday, April 10, 2014

CIRI-CIRI GURU MENURUT ISLAM DALAM MENDIDIK GENERASI MASA HADAPAN

Ciri-ciri guru muslim sebenar boleh kita rujuk apa yamg disebut oleh Imam Al-Ghazali dalal kitabnya Ihya Ulumuddin di antara lain adalah :
1. Guru mestilah bersifat penyayang terhadap anak muridnya. Melihat anak muridnya sebagai anak sendiri dalam konteks memberi pelajaran dan mengasuh.

2. Menjadikan Rasulullah sebagai gudwah. Guru hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai ikutannya.

3. Guru sentiasa menyekat murid-muridnya supaya tidak memberi tumpuan kepada sesuatu yang belum sampai masanya untuk diberi. begitu juga yang paling rumit dalam industri pengajaran dan pentarbiahan ialah bagaimana hendak menyekat pelajar-pelajar daripada berkelakuan negatif dengan cara hikmah supaya tidak berlaku tindak balas yang negatif kepada pelajar.

4. Tidak merendah-rendahkan ilmu-ilmu tertentu dalam pengajaran, yakni yang baik itu faedahnya dalam kehidupan manusia, ilmu yang menunjuk jalan selamat ke akhirat

5. Guru hendaklah mengikut tahap yang sesuai dengan umur dan akal pelajar dengan ilmu yang diajar

6. Guru hendaklah beramal dengan ilmu. Hendaklah elakkan apa yang dikatakan sebagai " double standard" , lain yang dikatakan, lain yang dibuat.

No comments:

Post a Comment